CASABLANCA SMILE

PODACI O IZDAVAČIM

 

 

CASABLANCA SMILE Beograd

Toplicin Venac 13

Beograd

+381 11 3288 069

E-mejl: belgrad1@casablanca-smile.com

 

 

 

Odgovornost za sadržajSadržaj našeg sajta je sastavljen sa najvećom pažnjom. Međutim, ne možemo da preuzmemo odgovornost za tačnost, kompletnost i aktuelnost sadržaja. Kao davaoci usluga smo prema § 7 stav 1 TGM odgovorni za sopstvene sadržaje na ovom sajtu prema opštim zakonima. Prema §§ 8 do 10 TMG kao davaoci usluga međutim nismo obavezni da nadziremo prosleđene ili memorisane tuđe informacije, ili da istražujemo na okolnosti koje ukazuju na protivzakonitu delatnost. To se ne odnosi za obaveze uklanjanja ili blokade korišćenja informacija prema opštim zakonima. Odgovornost za to je međutim moguća tek od trenutka saznanja o konkretnom kršenju zakona. U slučaju saopštavanja odgovarajućih kršenja zakona ćemo odmah ukloniti te sadržaje.Odgovornost za linkoveNaša ponuda sadrži linkove ka eksternim veb sajtovima trećih lica na čije sadržaje ne možemo da utičemo. Zato za te tuđe sadržaje ne možemo da preuzmemo garanciju. Za sadržaje iz linkova je uvek odgovoran dotični ponuđač ili operater sajta. Sajtovi sa linkovima su provereni u trenutku linkovanja u vezi sa eventualnim kršenjem zakona. Protivzakoniti sadržaji u trenutku linkovanja nisu utvrđeni. Međutim, trajna kontrola sadržaja linkovanih sajtova se ne može očekivati bez konkretnih indikacija kršenja zakona. U slučaju saopštavanja kršenja zakona ćemo odmah ukloniti linkove te vrste.Autorsko pravoSadržaji i dela na ovom sajtu koje je sastavio operater sajta podležu nemačkom autorskom pravu. Za umnožavanje, obradu, širenje i unovčavanje svake vrste van granica autorskog prava je potrebna pismena saglasnost dotičnog autora odnosno kreatora. Preuzimanja (download) i kopije ovog sajta su dozvoljeni samo za privatnu, ne za komercijalnu upotrebu. Ukoliko sadržaje na ovom sajtu nije napravio operater, poštuju se autorska prava trećih lica. Posebno se sadržaji trećih lica označavaju kao takvi. Ukoliko Vam se ipak ukaže pažnja na kršenje autorskog prava, molimo za odgovarajuću napomenu. U slučaju kršenja prava ćemo odmah ukloniti takve sadržaje.Zaštita podatakaKorišćenje našeg vebsajta je po pravilu moguće bez navođenja ličnih podataka. Ukoliko se na našem sajtu sakupljaju lični podaci (na primer ime, adresa ili e-mejl adrese), to se čini, ukoliko je moguće, na dobrovoljnoj osnovi. Ti podaci se bez Vaše izričite saglasnosti neće prosleđivati trećim licima.Napominjemo da prenos podataka na internetu (npr. kod komunikacije e-mejlom) može da ima bezbednosne nedostatke. Zaštita podataka bez nedostataka pre pristupa trećih lica nije moguća.Korišćenju podataka o kontaktu, objavljenih u okviru obaveze davanja podataka o izdavačima, od strane trećih lica radi prosleđivanja ne izričito zahtevane reklame i informacionih materijala se ovim izričito prigovara. Operateri sajtova izričito zadržavaju pravo na pravne korake u slučaju nezahtevanog slanja reklamnih informacija, na primer putem spem mejlova. Izjava o zaštiti podataka za korišćenje Facebook-plugin-ova (dugme Like)Na našem sajtu su integrisani plugin-ovi društvene mreže Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook plugin-ove možete prepoznati po Facebook logotipu ili "dugmetu Like" ("Dopada mi se") na našem sajtu. Pregled Facebook plugin-ova možete naći ovde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Kada posećujete naš sajt, preko plugin-a se uspostavlja direktna veza između Vašeg pretraživača i Facebook servera. Na taj način Facebook dobija informacije da ste sa Vašom IP adresom posetili naš sajt. Ako kliknete na Facebook "dugme Like" dok ste ulogovani na Vašem Facebook nalogu, možete ulinkovati sadržaje našeg sajta na Vašem Facebook profilu. Na taj način Facebook može posetu našem sajtu da poveže sa Vašim korisničkim nalogom. Napominjemo da kao ponuđači sajta nemamo saznanja o sadržaju prosleđenih podataka, niti o njihovom korišćenju od strane Facebook-a. Dodatne informacije o tome možete naći na izjavi o zaštiti podataka Facebook-a na http://de-de.facebook.com/policy.php.Ako ne želite da Facebook bude u mogućnosti da poveže posetu našem sajtu na Vašem Facebook korisničkom nalogu, izlogujte se iz Vašeg Facebook korisničkog naloga. Izjava o zaštiti podataka za korišćenje Google AnalyticsOvaj vebsajt koristi Google Analytics, servis za analizu reklame firme Google Inc. ("Google"). Google Analytics koristi takozvane "kolačiće", tekstualne fajlove koji su memorisani u Vašem kompjuteru i koji omogućavaju analizu korišćenja vebsajta s Vaše strane. Informacije koje je proizveo kolačić o Vašem korišćenju ovog vebsajta se po pravilu prenose na server Google-a u SAD i tamo se memorišu. U slučaju aktiviranja IP anonimizacije na ovom vebsajtu se Vaša IP Google adresa prethodno skraćuje u okviru država članica Evropske Unije ili u drugim državama – članicama Sporazuma o evropskom privrednom regionu.Samo u izuzetnim slučajevima se puna IP adresa prosleđuje serveru Google-a u SAD i tamo skraćuje. Po nalogu operatera ovog vebsajta će Google te informacije koristiti kako bi analizirao korišćenje vebsajta, kako bi sastavljao izveštaje o reklamnim aktivnostima i kako bi pružio dalje usluge povezane sa korišćenjem vebsajta i korišćenjem interneta u odnosu na operatera vebsajta. IP adresa koja se prosleđuje u okviru Google Analytics od strane Vašeg pretraživača se se spaja sa drugim podacima Google-a.Memorisanje kolačića možete sprečiti odgovarajućim podešavanjem softvera Vašeg pretraživača; međutim, napominjemo da se u tom slučaju ne mogu eventualno u punom obimu koristiti sve funkcije ovog vebsajta. Osim toga možete sprečiti obuhvatanje podataka koji su obuhvaćeni kolačićima i koji se odnose na Vaše korišćenje vebsajta (uključujući Vašu IP adresu) od strane Google-a, kao i širenje tih podataka od strane Google-a, tako što ćete skinuti (download) i instalirati plugin pretraživača koji soji na raspolaganju na sledećem linku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.Reference: eRecht24 Disclaimer, Facebook-Disclaimer eRecht24-a, Google Analytics uslovi

 


 

 

 

 

 

 

 

 

CASABLANCA SMILE

Toplicin Venac 13

Beograd

 

+381 11 3288 069

 

E-mejl: belgrad1@casablanca-smile.com

 

PODACI O IZDAVAČIMA           © 2016 Casablanca Smile